Đoàn - Hội sinh viên

Tài chính ngân hàng - XXX  »  Đoàn - Hội sinh viên

Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn tháng 4

Các chi Đoàn tiến hành tổ chức sinh hoạt chi Đoàn theo nội dung sinh hoạt tháng 4 Tại đây.

Hạn chót nhận biên bản sinh hoạt là ngày 10/5/2012.