Đoàn - Hội sinh viên

Tài chính ngân hàng - XXX  »  Đoàn - Hội sinh viên

Đoàn Hội Khoa Tài chính - Ngân hàng thông báo

Mời ban cán sự các lớp (Lớp trưởng, Lớp phó, Bí thư, chủ tịch hội sinh viên, Phó chủ tịch hội sinh viên) có mặt lúc 16h15'  ngày 24/04/2012 tại phòng B401 để tham dự cuộc họp mở rộng tháng 4.

Đề nghị ban cán sự các lớp có mặt đầy đủ và đúng giờ để cuộc họp diễn ra theo đúng kế hoạch.

Khoa TC - NH trân trọng thông báo.