Thông báo

Thông báo sinh viên về việc ôn thi tốt nghiệp chuyên ngành

Kế hoạch ôn thi tốt nghiệp chuyên ngành cụ thể như sau:

1. Lớp ôn thi miễn phí: Hệ thống lại các kiến thức cho sinh viên.

  - Số buổi học: 1 buổi/môn

  - Đối tượng học: tất cả các sinh viên có dự thi trong đợt tháng 8/2014.

  - Lịch học: sẽ thông báo sau.

2. Lớp ôn thi theo nhu cầu của sinh viên: do sinh viên tự nguyện đăng ký ôn, không bắt buộc

  - Số buổi học: 4 buổi/môn.

  - Đối tượng học: Sinh viên có nhu cầu ôn thi thêm sẽ đăng ký tại Văn phòng Khoa (B201).

  - Thời gian đăng ký: từ ngày 19/5 đến 26/5/2014.

  - Học phí: 150.000 đ/môn.

  - Lưu ý: đây là lớp ôn do SV tự nguyện đăng ký, không bắt buộc và sinh viên cam kết là đồng ý với mức phí trên.

  - Lịch học: sẽ thông báo sau.