Thông báo

Thông báo DSSV đăng ký thi lại tốt nghiệp tháng 8/2014 (cập nhật ngày 14/05/2014)

Sinh viên kiểm tra danh sách, nếu có sai sót vui lòng phản hồi về Văn phòng Khoa (B201) để được cập nhật danh sách.

Sinh viên xem danh sách tại đây!