Thông báo

Thông báo sinh viên về việc thi tốt nghiệp môn chính trị tổng hợp tháng 8/2014

Sinh viên xem thông báo tại đây!

/Data/News/192/files/THONG_BAO_nzhag.pdf