Tin tức

Tổng hợp những tin tức, sinh hoạt chuyên môn của khoa.

Xem thêm

Tầm nhìn

"Đến năm 2030, Khoa Dược Đại học Lạc Hồng trở thành một trong những đơn vị hàng đầu trong đào tạo, nghiên cứu khoa học định hướng ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Dược tại Việt Nam"

Khoa Dược của tôi

Là một đơn vị của Trường Đại học Lạc Hồng có nhiệm vụ đào tạo Dược sĩ, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, cung cấp nguồn nhân lực để phục vụ vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong thời kỳ hội nhập quốc tế"

phòng thực hành dược
phòng thực hành dược
phòng thực hành dược
phòng thực hành dược
phòng thực hành dược
phòng thực hành dược

Xem thêm

Thông tin cần biết

Bạn muốn biết những công cụ hỗ trợ tra cứu thông tin về ngành Dược?

RxLINE

Tin tức ngành dược tổng hợp

Thông tin

Trang thông tin chuyên ngành Y dược cho Dược sĩ

Công cụ

Tra cứu thông tin thuốc, bệnh

Công cụ

Tra cứu cây thuốc